Welkom 


Het leven loopt niet altijd zoals je je had voorgesteld. Een scheiding zet je leven volledig op zijn kop. Er verandert veel. Voor de ouders, maar zeker ook voor de kinderen. Kinderen kiezen niet voor de scheiding, kinderen scheiden mee..
Per jaar krijgen ongeveer 70.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Maar begeleiding of hulp voor die kinderen is nog niet vanzelfsprekend. Terwijl uit onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders tweemaal zo vaak vastlopen in het leven. Kinderen kampen met gevoelens van verdriet, boosheid, onzekerheid en angst. De veilige en vertrouwde situatie waarin het kind leefde, wordt in één klap weggevaagd. Veel kinderen zijn zelf nog niet in staat om dit een plekje te geven. Bovendien is het kind vaak loyaal aan beide ouders en wil niemand tot last zijn. Hierdoor kan er een kloof ontstaan tussen ouders en kind. Het kind, maar ook de ouder, kan zich heel eenzaam voelen.


Een scheiding kan voor het kind allerlei negatieve effecten tot gevolg hebben, zoals gedragsproblemen en lagere schoolprestaties. Maar die negatieve effecten kun je verkleinen, of zelfs voorkomen, door de manier waarop je met de scheiding omgaat. 'Tweemaal Thuis' biedt ondersteuning met een oplossingsgericht programma (KIES – Kind In Echtscheiding Situatie). Het KIES programma wordt gegeven door Cindy Kerklingh, een gecertificeerd coach met 20 jaar werkervaring in het onderwijs en ervaringsdeskundige.

 

Er worden drie soorten KIES programma’s aangeboden:

 

1)    KIES op school: Met dit praat- en spelprogramma helpt 'Tweemaal Thuis' kinderen hun gevoelens over de scheiding te uiten en te delen met lotgenoten. Dat zorgt voor erkenning en herkenning. Kinderen ervaren het vaak als een opluchting om er over te kunnen praten. Door deel te nemen aan het programma wordt een begin gemaakt met de verwerking van de scheiding. Er zijn 2 ouderbijeenkomsten bij het KIES-programma verbonden aan scholen. Onder het kopje ‘School’ is meer informatie te vinden.

 

2)    KIES voor mij: 'Tweemaal Thuis' biedt ook individuele begeleiding. Sommige kinderen geven daar de voorkeur aan. Onder het kopje ‘Kind' is meer informatie te vinden. Uiteraard worden ouders ook betrokken bij het programma. 

 

3)    KIES, gescheiden opvoeden: 'Tweemaal Thuis' biedt de ouder(s) de mogelijkheid om een kortdurend traject te volgen om na een scheiding toch als ouders te blijven communiceren met elkaar, in het belang van het kind. Onder het kopje ‘Ouder’ is meer informatie te lezen.  

Voor samengestelde gezinnen is er coaching mogelijk om een goede basis te leggen voor meer rust en harmonie in het gezin. Onder het kopje ’Gezin', lees je hier meer over.

 


 


 

 

 


 cindy@tweemaalthuis.nl                                                                                                                           © Cindy Kerklingh 2017