School


Ieder jaar maakt een groot aantal basisschoolleerlingen een echtscheiding mee. Het aantal echtscheidingen per jaar groeit nog steeds. Dit betekent dat elke school en elke leerkracht dagelijks te maken heeft met kinderen van gescheiden ouders, met hun ouders en met de problemen die rond echtscheidingen spelen.

 

Tijdens een echtscheiding heeft de school een unieke positie. Het is op dat moment een van de weinige constante factoren in het leven van een kind. Vanuit een veilige en stabiele basis biedt de school elke dag dezelfde vertrouwde omgeving dichtbij het kind: dezelfde structuur en regels, dezelfde klasgenoten en dezelfde juffen en meesters. Dat maakt de school de ideale plek om het KIES-programma aan te bieden. Het KIES-programma is een spel- en praatprogramma voor kinderen van gescheiden ouders waarin de scheiding bespreekbaar wordt gemaakt. Het programma wordt aangeboden door twee coaches en is erop gericht problemen in de toekomst te voorkomen. Juist door er op tijd bij te zijn. De goed opgeleide en gecertificeerde coaches leren de kinderen de scheiding beter te begrijpen en hun vragen en angsten te uiten. KIES leert hen te communiceren met “ik-boodschappen” en om te gaan met conflicten. KIES draagt bij aan gedragsverandering van kind en ouder. KIES leert kinderen omgaan met gedachten die zij hebben over de scheiding, zoals: “Het is mijn schuld” of “Ik kan zorgen dat mijn ouders weer gelukkig worden”.

 

Uit onderzoek door Ed Spruijt, van de Universiteit Utrecht, is gebleken dat het een zeer effectief programma is. KIES wordt door ouders en kinderen beoordeeld met een 8,5. In steden als Den Bosch en Zwolle wordt het al jarenlang op basisscholen gegeven. Ouders, kinderen en scholen zijn enthousiast. Na het doorlopen van het programma richten de ouders hun aandacht meer op de kinderen. Bij de kinderen zie je een afname van destructief gedrag. Het bevordert de communicatie tussen ouders en het kind. En het komt tegemoet aan de behoefte van kinderen om hun gedachten en gevoelens te delen. Het gevoel van saamhorigheid, de erkenning en herkenning zorgen ervoor dat kinderen zich weer beter voelen.  


 

De aanmelding en bekostiging voor dit programma lopen via de school van het kind. De KIES-coaches die het programma aanbieden, hebben toestemming nodig van beide ouders voor deelname. 'Tweemaal Thuis' werkt samen met een vaste collega, Sannemiek Wildekamp, bij het aanbieden van KIES op scholen. 

De kosten voor dit volledige traject van 8 kinderbijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten bedragen 2.500 euro exclusief BTW. 

 

 

 

 

 

 

 

 cindy@tweemaalthuis.nl                                                                                                                           © Cindy Kerklingh 2017